Leesbaarheid:
  • Bevordert de kwaliteit van de seksuologie
  • Behartigt de belangen van haar (630) leden.
  • Werkzaam in allerlei disciplines: van artsen tot verpleegkundigen
  • Waarborgt de kwaliteit van de opleiding van hulpverleners
  • Houdt kwaliteitsregisters bij:

www.nvvs.info