Leesbaarheid:
  • Wil Nederland (mentaal) gezonder maken met bewezen effectieve psychologische behandelmethoden
  • Zet zich in voor hoogwaardige, wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitoefening van  cognitieve gedragstherapie
  • Heeft 9.000 leden: cognitief gedragstherapeuten (post-wo) en cognitief gedragstherapeutisch werkers (post-hbo)
  • Bewaakt de kwaliteit van haar registraties (keurmerk: VGCt®)

www.vgct.nl