Leesbaarheid:
  • 550 enthousiaste leden
  • Actief met het verspreiden van hun humanistische visie op psychotherapie: Klachten spelen een rol in het hele functioneren van een persoon en door emoties toe te laten en te verkennen, kan er verandering komen van binnenuit.

www.vpep.nl