Leesbaarheid:

Geld terugeisen van leveranciers uit de EU

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Heeft u iets gekocht in een ander EU-land en levert uw leverancier niet zoals afgesproken? Kijk wat u kunt doen.

Heeft u iets gekocht in een ander EU-land, maar heeft uw leverancier niet geleverd zoals is afgesproken? Dan kunt u mogelijk uw geld terugkrijgen via:

Deze procedures gaan schriftelijk met standaardformulieren. U kunt zo problemen met uw leverancier over de grens sneller en makkelijker regelen. Deze procedures gelden in alle EU-landen behalve in Denemarken voor bedragen van maximaal € 5.000.

Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV)

In een Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV) dient u uw eis in bij de rechtbank in het land van uw leverancier met het Formulier A (vorderingsformulier). Welke rechtbank uw zaak behandelt, verschilt per land. U kunt het formulier versturen per post, per fax of per e-mail of zelf afgeven. Ook dit verschilt per land. Met het formulier stuurt u ook uw bewijsstukken mee, zoals een contract of betalingsbewijs.

Europese betalingsbevelprocedure (EBB)

U kunt een Nederlandse rechter vragen om uw leverancier te dwingen om uw geld terug te betalen. De rechter doet dat met een Europees bevel tot betalen (EBB). Dat kan als:

  • u geld wilt opeisen (vorderen) van iemand die u nog moet betalen (de schuldenaar)
  • deze schuldenaar heeft een bankrekening in een andere EU-lidstaat
  • en deze schuldenaar vecht de vordering niet aan

U dient uw verzoek in bij de Rechtbank Den Haag met het Nederlandstalige formulier A. U doet dat per post of geeft het zelf af bij de griffie van de rechtbank. Het betalingsbevel wordt uitgevoerd door een rechtbank in het land waar het geld van de schuldenaar op de bank staat.

Europees bankbeslag (EAPO)

U kunt een rechtbank ook vragen om een Europees bevel tot conservatoir beslag van een bankrekening. Dit betekent dat de rechter het geld bevriest dat op een bankrekening in een ander EU-land staat. U voorkomt dat de schuldenaar zijn geld verplaatst, verbergt of uitgeeft. Het wordt zo gemakkelijker om uw geld terug te krijgen. Voor een Europees bankbeslag gebruikt u het EAPO-verzoekformulier.