Leesbaarheid:

Investeringsbegroting

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Een bedrijf starten kost geld. Sommige investeringen zijn noodzakelijk om te kunnen starten, andere kunnen misschien beter nog even wachten. In de investeringsbegroting zet u op een rij wat u minimaal nodig heeft om te kunnen starten.

Opbouw investeringsbegroting

De investeringsbegroting is onderverdeeld in vaste activa en vlottende activa:

Vaste activa

Bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar in uw bedrijf aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een computer, printer, inventaris, bedrijfsauto, waarborgsom of goodwill.

Vlottende activa

Bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar in uw bedrijf aanwezig zijn, zijn de vlottende activa. Bijvoorbeeld voorraden, vorderingen, voorfinanciering btw en aanloop- en openingskosten. Aanloop- en openingskosten zijn kosten die u maakt voordat u omzet maakt, zoals notariskosten, uw inschrijving bij KVK, levensonderhoud in de eerste periode na de start, marktonderzoek, advieskosten, visitekaartjes en briefpapier.

Tips bij de investeringsbegroting

  • Onderbouw de bedragen met offertes.
  • Vraag offertes op bij meerdere leveranciers om zo tot een juiste keuze te komen.
  • Houd rekening met onvoorziene kosten.

Uw financieel plan

De investeringsbegroting is een onderdeel van uw financieel plan en bestaat uit 5 begrotingen. De andere onderdelen zijn als volgt:

  • Financieringsbegroting Hoe wordt mijn onderneming gefinancierd en tegen welke voorwaarden?
  • Exploitatiebegroting Hoeveel winst wordt er de komende drie jaar verwacht? Hoe zien de verwachte omzet, inkoop en kosten eruit?
  • Liquiditeitsbegroting Wat gebeurt er per maand op mijn bankrekening? Kom ik niet in de knoop met mijn inkomsten en uitgaven?
  • Begroting privé-uitgaven Hoeveel geld heeft u nodig om (goed) van te kunnen leven?