Leesbaarheid:

Diensten importeren uit een land buiten de EU

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

U importeert een dienst uit een land buiten de Europese Unie (EU). De kans is groot dat u de btw over deze dienst moet opgeven in uw btw-aangifte. Als iemand de dienst uitvoert, checkt u of die persoon bij u in dienst komt.

Vaak geeft u de btw aan

Vaak verlegt de dienstverlener de btw naar u. U krijgt dan een factuur zonder btw. In dit geval berekent u de btw zelf en geeft u deze op in uw btw-aangifte. Als u btw mag aftrekken of als u gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling (KOR), trekt u deze btw af als voorbelasting in uw btw-aangifte. Met het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland van de Belastingdienst komt u erachter wie de btw moet aangeven: u of de dienstverlener. 

Check: wel of geen loondienst

Als iemand de dienst voor u uitvoert, bepaalt u of hij bij u in loondienst komt. Als dit niet zo is, gaat u een zzp'er inhuren. Deze zzp'er moet dan een verblijfsvergunning hebben. Met een modelovereenkomst voorkomt u dat u achteraf loonheffingen moet betalen. Als u een artiest inhuurt als zzp'er, moet u misschien de artiestenregeling gebruiken. Dan moet u loonbelasting inhouden en betalen, maar geen premies volksverzekering.

Zorgdiensten importeren

Zorgdiensten die u importeert uit het buitenland, vallen onder de Nederlandse wetten en regels. Zorgverleners moeten aan de Nederlandse kwaliteitseisen voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld geldige diploma's hebben en zich registreren in het BIG-register.

Tips

  • Leg afspraken vast in een contract. Diensten die in Nederland worden uitgevoerd vallen onder de Nederlandse wetten en regels. Tenzij u met uw leverancier andere afspraken maakt.
  • Regel eventueel een garantstelling of garantieverklaring voor de persoon die de dienst in Nederland komt uitvoeren. Hij kan dit nodig hebben voor een visum.
  • Moet de persoon die de dienst komt uitvoeren langer dan 3 maanden in Nederland blijven? Check dan of hij een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (mvv) heeft.
  • Verdiep u in de do's-and-dont's van het land waarmee u zakendoet.
  • Zorg dat u uw administratie op de juiste manier bijhoudt. Als u zakendoet binnen en buiten de EU, dan moet dat verschil blijken uit uw administratie.

Importcijfers

Totale waarde van import van diensten uit niet EU-landen.