Leesbaarheid:

CE-markering voor consumenten- en professionele producten

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Veel producten moeten een CE-markering hebben voordat u ze op de markt brengt in de EER. Lees meer over CE-markering.

Wilt u een consumentenproduct, industrieel product of bouwproduct binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt brengen? Dan moet uw product mogelijk een CE-markering hebben. Een CE-markering zegt dat het product voldoet aan de eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu van de EU.

Wanneer is een CE-markering nodig?

Er mag alleen een CE-markering op een product staan als dit verplicht is voor de productgroep. Het product moet dan aan de wettelijke eisen voldoen. Rijkdsdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een overzicht van de productgroepen die een CE-markering nodig hebben en de richtlijnen hiervoor.

Er mag geen CE-markering op een product staan, als dat niet verplicht is voor dat product. Dat is misleiding.

In het CE-markering stappenplan leest u welke stappen u moet nemen om een CE-markering te regelen voor uw product.

Regelhulp CE-Markering

Met de Regelhulp CE-Markering checkt u snel of uw product valt onder één of meer EU-maatregelen waarvoor een CE-markering nodig is.

Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering?

Bent u de fabrikant? Dan zet u de CE-markering op het product. Het maakt niet uit of u binnen of buiten de EER bent gevestigd. Importeert u producten van buiten de EER? Dan moet u controleren of de buitenlandse fabrikant de juiste CE-markering heeft gebruikt.