Leesbaarheid:

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

  • Vertegenwoordigt zo’n 5.000 vaktherapeuten (in loondienst en/of met een eigen praktijk)
  • Werkt samen met de leden aan een stevige positie van de vaktherapeut zodat vaktherapie in al haar vormen toegankelijk is voor iedereen die baat kan hebben bij deze vorm van behandeling.
  • Houdt zich bezig met kwaliteit, evidentie/onderzoek en belangenbehartiging.
  • Voert het Register Vaktherapie
  • Vaktherapeuten behandelen kinderen, volwassenen en ouderen. Onder andere in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, forensische zorg en het (speciaal) onderwijs.
  • Vaktherapie kent 7 disciplines: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische kindertherapie (PMKT), psychomotorische therapie (PMT) en speltherapie

fvb.vaktherapie.nl