Leesbaarheid:

Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen

  • Vertegenwoordigt 9.000 pedagogen
  • Borgt kwaliteit (beroepscode, tuchtrecht, registraties, richtlijnen)
  • Positioneert pedagogen in wet- en regelgeving
  • Informeert leden, biedt concrete ondersteuning zoals handreikingen
  • Pedagogische vakbekwaamheid in onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg, GGZ (18+).

www.nvo.nl