Leesbaarheid:
  • Beroepsvereniging en kwaliteitsregister
  • Vertegenwoordigt meer dan 2000 systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers
  • Meer dan het individu en aandacht voor de relationele context 
  • Staat voor een brede inzet van een systemische aanpak binnen de zorg- en welzijnssector

www.nvrg.nl