Leesbaarheid:
  • Behartigt de belangen van alle POH’s-GGZ in Nederland
  • Geen onderscheid of u in loondienst of als gedetacheerde of als ZZP’er werkzaam bent

www.poh-ggz.nl