Leesbaarheid:
  • Vertegenwoordigt ruim 500 kinder- en jeugd gz-psychologen, -klinisch psychologen, -psychotherapeuten en -psychiaters
  • Een levendig, inspirerend, deskundigheidsbevorderend netwerk van collega’s afkomstig uit diverse disciplines.
  • Heeft als speerpunt het behoud van psychotherapie voor kinderen en jeugdigen;
  • Geeft een stem aan de kinder- en jeugdpsychotherapie op landelijk niveau.

www.vkjp.nl