Leesbaarheid:
  • Vertegenwoordigt bijna 500 psychodiagnostisch werkenden, werkzaam binnen en buiten de gezondheidszorg en behartigt hun belangen
  • Stelt zich ten doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en te bevorderen: regionaal en landelijk.
  • Richt zich op kennisverdieping en kennisverbreding 

www.devvp.nl