Leesbaarheid:

Zakelijk geschil bij internationaal ondernemen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Iedere ondernemer hoopt dat het zakendoen altijd soepel en eerlijk verloopt. Afspraken vastleggen in een contract of algemene voorwaarden helpen daarbij. Maar wat kunt u doen als er toch een geschil ontstaat met een buitenlandse klant of zakenpartner?

Een goede voorbereiding kan het verschil maken

Maak daarom goede afspraken over:

Ga na waar het geschil door ontstaan is

U lost een zakelijk geschil bij voorkeur met uw klant of zakenpartner op. Probeer te achterhalen wat de reden is waarom bijvoorbeeld een factuur niet betaald wordt. Is er te laat geleverd, zijn er kwaliteitsproblemen of is het contract niet goed geïnterpreteerd? Misschien kunt u de oorzaak heel eenvoudig vaststellen en oplossen.

Houd rekening met cultuurverschillen

Verdiep u in de culturele verschillen tussen Nederland en uw exportland. Misschien is een cultureel verschil de oorzaak en gaat het om een misverstand. De landeninformatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt per exportland een overzicht van de belangrijkste do’s en don’ts .

Vraag hulp aan ambassade of consulaat

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u hulp vragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Zij weten welke autoriteiten u in kunt schakelen in het exportland. En wat u moet doen om tot een oplossing te komen. De Nederlandse ambassade en het consulaat hebben een adviserende rol. Zij hebben dus geen machtsmiddelen om regelingen mee af te dwingen.

U kunt een gerechtelijke procedure starten

U kunt uw geschil ook door de rechter laten oplossen. Zo’n gerechtelijke procedure start u door een jurist in te schakelen die gespecialiseerd is in internationaal recht. In het contract met uw klant heeft u opgenomen of het Nederlands recht geldt of het buitenlands recht. De afhandeling kan soms wel lang duren. Daarnaast is een gerechtelijke procedure niet goedkoop.

Ga na of arbitrage een optie voor u is

Arbitrage is een manier om een conflict op te lossen zonder daarbij de rechter in te schakelen. Deskundigen beslissen dan over het conflict. Deze procedure is meestal sneller dan een gerechtelijke procedure. Ook zijn de uitvoerders vaak gespecialiseerder dan rechters. In een arbitrageclausule in uw contract wijst u een arbitrage-instantie aan.

Check of u uw geld terug kunt krijgen

Wanneer producten of diensten niet geleverd worden zoals afgesproken, wilt u vast uw geld terug. Via deze Europese procedures bestaat de kans dat u uw geld ook daadwerkelijk terug ontvangt.

Conservatoir beslag

Wilt u een vordering doen bij een debiteur met vermogen op een rekening in een ander EU-land? Dan kunt een Nederlandse rechter vragen om een conservatoir beslag van een bankrekening. Dit beslag kan worden gelegd voordat u een uitspraak vraagt of krijgt van de rechter in het land waar het geld op de bank staat.