Leesbaarheid:

Betere bescherming schuldeisers bij turboliquidatie

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Een bedrijf dat via een turboliquidatie ermee stopt, moet meer informatie geven om te verantwoorden dat een turboliquidatie nodig was. Lees meer

Wat verandert er?

Bent u schuldeiser? U krijgt bij de snelle ontbinding zonder vereffening – een zogenoemde turboliquidatie – van een bedrijf dat aan u nog geld moet betalen meer mogelijkheden om te beoordelen of er sprake is van benadeling en of u stappen kunt ondernemen.

Het volgende verandert:

  • Het bestuur van het bedrijf moet een slotbalans opstellen en vast laten leggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat.
  • Het bedrijf moet inzicht geven met jaarrekeningen.
  • Het bestuur moet er voor zorgen dat de turboliquidatie algemeen bekendgemaakt wordt.
  • In de bekendmaking moet staan dat de slotbalans met de jaarrekening van het bedrijf ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel.
  • Als bestuurders misbruik maken van de turboliquidatie, kan de rechter aan deze bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod opleggen.

Voor wie?

  • schuldeisers
  • bedrijven die via een turboliquidatie ermee stoppen

Wanneer

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.