Leesbaarheid:

Chemische stoffen en mengsels indelen, etiketteren en verpakken

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Brengt u chemische stoffen en mengsels op de markt? U moet deze (her)indelen volgens de systematiek van de verordening EU-GHS/CLP.

Brengt u chemische stoffen en mengsels op de markt? Dan moet u deze (her)indelen volgens de systematiek van de Europese verordening EU-GHS/CLP. Hierin staan eisen voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels.

Meldingsplicht voor chemische stoffen

Als fabrikant of importeur van chemische stoffen heeft u een meldingsplicht. U moet de indeling en etikettering van chemische stoffen melden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Productinformatie van mengsels

Bent u leverancier van mengsels? Dan moet u productinformatie aanleveren bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Hiermee kan het NVIC hulpverleners informeren over symptomen, diagnostiek en behandeling van acute vergiftigingen met gevaarlijke producten.