Leesbaarheid:

Faillissement van uw klant aanvragen

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Bent u zelf schuldeiser? En betaalt uw klant helemaal niet? Dan kunt u het faillissement van deze klant aanvragen. Uw faillissementsaanvraag moet wel aan een aantal eisen voldoen.

Eisen bij faillissementsaanvraag door schuldeiser

De volgende eisen gelden bij het aanvragen van faillissement door de schuldeiser:

  • De aanvraag gaat via een advocaat
  • Er zijn minstens 2 schuldeisers
  • Er zijn minstens 2 schulden, waarvan minimaal 1 direct opeisbaar
  • Uw klant betaalt helemaal niet

Hoofdvordering of steunvordering

Als aanvrager van het faillissement heeft u de hoofdvordering. De 2e schuldeiser heeft een steunvordering. Die heeft u nodig om het faillissement daadwerkelijk aan te vragen. U hoeft niet aan te tonen dat uw klant echt schulden heeft bij de andere schuldeiser.

Faillissement aanvragen als incassomaatregel

Voor veel debiteuren is een faillissementsaanvraag genoeg reden om schulden alsnog te betalen. Of een faillissementsaanvraag in uw geval de moeite waard is, hangt af van:

Minnelijk akkoord vaak voordeliger

Gaat uw klant inderdaad failliet, dan is de kans klein dat u al uw geld terugkrijgt. U kunt ook een minnelijk akkoord sluiten met uw klant. U spreekt dan een betalingsregeling af. Houdt uw klant zich niet aan de regeling, dan kunt u alsnog een faillissementsaanvraag doen.

Zie ook