Leesbaarheid:

Goederenverzekering

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Met een goederenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan goederen. Bijvoorbeeld na brand, waterschade, vandalisme of diefstal.

Wat zijn goederen?

Met goederen wordt uw handelsvoorraad bedoeld. Inclusief de grond- en hulpstoffen die u gebruikt om uw producten te maken. Bijvoorbeeld halffabricaten, eindproducten, reinigingsmiddelen, brandstoffen en verpakkingen.

Voor wie is een goederenverzekering nuttig?

Niet elk bedrijf loopt dezelfde risico’s. Heeft u bijvoorbeeld een fabriek met veel voorraden, en grondstoffen om uw producten te maken, dan kan een goederenverzekering een goede keuze zijn. Houd er rekening mee dat bij een verzekeraar meestal niet uw verkoopprijs betaalt. Uw inkoopprijs wordt vergoed. Dat heet ook wel de vervangingswaarde. Dus wat uw nodig heeft om uw voorraad te vervangen.

Is het verplicht?

Een goederenverzekering is niet verplicht.

Wat is meestal verzekerd met een goederenverzekering?

  • Schade aan uw voorraad
  • Schade aan grond- en hulpstoffen

Lees de polisvoorwaarden

Wat onder een verzekering valt en wat niet, is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij. En de voorwaarden bij uw verzekering. Lees deze polisvoorwaarden dus altijd goed. U kunt een onafhankelijk verzekeringsadviseur om raad vragen.

Wanneer keert een bedrijfsschadeverzekering uit?

Als in uw polis staat dat u gedekt bent voor wat u is overkomen. Veelvoorkomende oorzaken zijn:

  • brand, waterschade, vandalisme of diefstal

Wat is meestal niet verzekerd?

  • schade aan bedrijfsmiddelen. Hiervoor heeft u een inventarisverzekering nodig
  • de schade aan uw pand. Hiervoor heeft u een opstalverzekering nodig
  • schade door stilliggen van uw bedrijf. Hiervoor heeft u een bedrijfsschadeverzekering nodig
  • schade veroorzaakt door opzet
  • schade veroorzaakt slecht onderhoud
  • schade veroorzaakt illegale activiteiten
  • schade veroorzaakt natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen

Bij veel verzekeraars kunt u de verschillende schadeverzekeringen combineren. U bent dan in één keer verzekerd voor meerdere schades. En betaalt vaak minder premie

Goederen en inventaris beide verzekerd

Sommige verzekeringsmaatschappijen combineren een goederenverzekering met een inventarisverzekering. Dan zijn zowel uw handelsvoorraad als uw bedrijfsmiddelen, zoals uw computers en apparatuur, verzekerd.