Leesbaarheid:

Deurwaarder of incassobureau inschakelen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Betaalt uw klant niet? Dan kunt u een deurwaarder of incassobureau inschakelen. Lees hier meer.

Betaalt uw klant niet en heeft u alles al gedaan om zelf de schuld (vordering) te innen? Dan kunt u een deurwaarder of incassobureau inschakelen. Als schuldeiser kunt u ook een incasso-advocaat inschakelen.

Incassobureau inschakelen

Als uw klant niet betaalt, kunt u een incassobureau inschakelen. Een incassobureau stuurt uw klant 1 of meerdere herinneringen (aanmaningen). De schuldenaar moet deze binnen 14 dagen betalen. Een incassobureau mag geen dwangmiddelen gebruiken en mag alleen brieven sturen met een verzoek tot betaling.

Betaalt de schuldenaar niet? Dan kunt u een deurwaarder inschakelen.

Deurwaarder inschakelen

U kunt een gerechtsdeurwaarder inschakelen om voor u (schuldeiser) de schulden te innen bij de klant die niet betaalt (schuldenaar). Een gerechtsdeurwaarder kan eerst voor u proberen om de klant te laten betalen. Of hij spreekt een betalingsregeling met de klant af.

Naar de rechter

Als uw klant niet reageert of niet betaalt, kunt u een gerechtelijke procedure beginnen. De deurwaarder zal uw klant dan dagvaarden. In de dagvaarding staat waar en wanneer uw klant zich moet melden voor de zitting van de rechtbank.

Nadat de rechter een uitspraak (vonnis) heeft gedaan, geeft de deurwaarder dit vonnis aan uw schuldenaar.

Beslaglegging (executie)

Als de schuldenaar zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt, bekijkt de gerechtsdeurwaarder of hij beslag kan leggen op het inkomen of spullen van de schuldenaar. Als er echt geen andere oplossing meer is, zal de deurwaarder ook echt de beslaglegging doen (executie).

Register gerechtsdeurwaarders

De wet stelt eisen aan gerechtsdeurwaarders in Nederland. Ze zijn lid van de KBvG en staan in het register gerechtsdeurwaarders.