Leesbaarheid:

Ketenaansprakelijkheid voor loon

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wanneer u een bedrijf inhuurt om werk voor u te doen, en dat bedrijf huurt weer een ander bedrijf in, ontstaat een keten. Alle schakels in de keten zijn samen verantwoordelijk voor het loon van de werknemers in die keten. Krijgen die hun loon niet? Dan kan iedere schakel aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van dat loon. Dat heet ketenaansprakelijkheid voor loon. Het is een van de maatregelen tegen schijnconstructies.

Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheid?

 • Als er een keten is van bedrijven die ieder een deel van een werk of opdracht uitvoeren. Dit kunnen ook buitenlandse bedrijven zijn.
 • Als de schakels van de keten opdrachtovereenkomsten of aannemingsovereenkomsten sluiten voor de uitvoering van dat werk of die opdracht.
 • Als de werknemers die het uiteindelijke werk doen hun loon niet (volledig) ontvangen.

Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheid niet?

 • Bij koopovereenkomsten. Bijvoorbeeld als u kantoorartikelen bestelt.
 • Als zzp’ers het uiteindelijke werk doen.
 • Als een particulier een bedrijf inhuurt om werk te doen.

Wanneer worden schakels in de keten aansprakelijk?

De schakels in de keten zijn 1 voor 1 aansprakelijk voor de betaling van het achterstallige loon. Net zolang tot de hoofdopdrachtgever aansprakelijk is. Dit heet volgtijdelijke aansprakelijkheid.

Hoe werkt de aansprakelijkstelling?

Eerst naar de eigen werkgever of directe opdrachtgever

 • De werknemer meldt bij de eigen werkgever dat het loon niet wordt betaald. Of dat er te weinig wordt betaald. De werknemer kan zich ook direct melden bij de directe opdrachtgever van de werkgever.
 • Nog steeds geen loon? Dan kan de werknemer naar de rechter stappen om het achterstallige loon op te eisen van de werkgever of de directe opdrachtgever.
 • Geeft de rechter de werknemer gelijk? Dan moet de werknemer weer naar de werkgever of directe opdrachtgever om het loon op te eisen. Bijvoorbeeld met een aangetekende brief of met hulp van een deurwaarder.
 • Pas als dat niet lukt, kan de werknemer naar de volgende schakel stappen.

Werkgever of directe opdrachtgever onvindbaar

 • Zijn de werkgever en de directe opdrachtgever onvindbaar? Dan kan de werknemer direct naar de volgende schakel in de keten stappen. Hiervoor is wel een verklaring nodig van een deurwaarder.
 • Weet de volgende schakel de werkgever of de directe opdrachtgever wel te vinden? Dan moet de werknemer daar weer aankloppen.

Werkgever of opdrachtgever heeft geen KvK-inschrijving

 • Is de werkgever of de directe opdrachtgever niet ingeschreven bij de KvK? Of bij een buitenlands register voor ondernemingen?
 • Dan kan de werknemer direct naar de volgende schakel.

Werkgever of andere schakel is failliet

Is de werkgever failliet? Of een volgende schakel? En is de boedel ook niet voldoende om het achterstallige loon te betalen? Dan kan de werknemer direct naar de volgende schakel.

Opdrachtgever is niet aansprakelijk

Oordeelt de rechter dat een opdrachtgever niet aansprakelijk is voor betaling van het achterstallige loon? Bijvoorbeeld omdat deze opdrachtgever alles heeft gedaan om aansprakelijkheid te voorkomen? Dan kan de werknemer de volgende schakel in de keten benaderen.

Direct naar hoofdopdrachtgever

In 2 situaties mag een werknemer direct naar de hoofdopdrachtgever stappen:

 • Als het achterstallige loon na een jaar nog steeds niet is betaald.
 • Bij ernstige onderbetaling. Dan mag de werknemer al na een half jaar naar de hoofdopdrachtgever stappen.
 • Van ernstige onderbetaling is sprake als:
  • de werknemer minstens 3 maanden lang minder dan de helft krijgt van het afgesproken loon of als
  • de werknemer minstens 3 maanden lang minder dan 70% krijgt van het minimumloon en de minimumvakantiebijslag.
  In beide gevallen gaat de klok pas lopen wanneer de werknemer een vordering indient bij de werkgever en de hoofdopdrachtgever hierover informeert.

  Gevolgen aansprakelijkstelling voor de hogere schakels in de keten

  Als de werknemer u aansprakelijk stelt, kan de rechter u veroordelen tot nabetaling van het achterstallige loon. Hogere schakels in de keten kunnen dit bedrag proberen te verhalen op lagere schakels.

  Hoe voorkomt u ketenaansprakelijkheid?

  Volg het 5-stappenplan in de factsheet Ketenaansprakelijkheid voor loon. De rechter kijkt of u niet nog meer had kunnen doen om onderbetaling te voorkomen. Denk daarom goed na over andere maatregelen die de kans verkleinen dat u aansprakelijk wordt gesteld.

  Andere vormen van aansprakelijkheid

  Als opdrachtgever krijgt u ook te maken met ketenaansprakelijkheid voor loonheffingen.