Leesbaarheid:

Octrooien, chipsrecht en Octrooigemachtigdenregister

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft u een uitvinding gedaan? Dan kunt u daarvoor een octrooi (patent) aanvragen bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Een octrooi beschermt uw uitvinding op een technisch product of proces, meestal gedurende maximaal 20 jaar. Dit betekent dat een ander niet zonder uw toestemming uw uitvinding mag namaken, verkopen of invoeren. Elke octrooiaanvraag wordt gepubliceerd. Meer hierover vindt u in de brochure 'Van idee tot octrooi'.

Hoe beschermt u uw uitvinding in het buitenland?

Een octrooi beschermt uw uitvinding alleen in die landen waar u octrooi heeft aangevraagd en gekregen. Wilt u een octrooi aanvragen in het buitenland? Daarvoor kunt u terecht bij het Europees Octrooibureau (EOB), de World Intellectual Property Organization (WIPO) of het nationale bureau van het land.

Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model.

Chipsrecht aanvragen

U kunt halfgeleiders (chips en microprocessoren) beschermen met chipsrecht. Bescherming in Nederland kunt u aanvragen bij Octrooicentrum Nederland. De depotinschrijving komt in het Hoofdblad van Octrooicentrum Nederland.

Het Nederlands octrooiregister

In het Nederlandse octrooiregister vindt u de status van Nederlandse octrooien, Nederlandse octrooiaanvragen, aanvullende beschermingscertificaten (ABC) en Europese octrooien die in Nederland rechtsgeldig zijn sinds 1912. U kunt in het Nederlands octrooiregister opzoeken of een octrooi nog geldig is en wie de eigenaar is.

Wilt u octrooigemachtigde worden? Dan moet u een examen afleggen en stage lopen. Als octrooigemachtigde moet u zich aan een aantal gedragsregels houden. Deze regels zijn vastgelegd door de Orde van Octrooigemachtigden. Als lid van de Orde bent u bovendien verplicht uw kennis op peil te houden en elk jaar een bepaald aantal studiepunten te halen.

Eisen octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde helpt bij het beschermen van uitvindingen en adviseert over het intellectuele eigendomsrecht van anderen. Wilt u octrooigemachtigde worden? Dan moet u een examen doen en stage lopen bij een ervaren octrooigemachtigde. U moet zich daarna inschrijven in het Register voor Octrooigemachtigden. Als octrooigemachtigde moet u zich aan een aantal gedragsregels houden. Deze regels zijn vastgelegd door de Orde van Octrooigemachtigden. Als lid van de Orde moet u elk jaar een bepaald aantal studiepunten halen.

Digitaal inschrijven met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u bij Octrooicentrum Nederland digitaal een verzoek doen tot inschrijving in het Octrooigemachtigdenregister. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.