Leesbaarheid:

Overlijdensrisicoverzekering (ORV) voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat uw gezin ook na uw overlijden voldoende inkomen overhoudt. Uw gezinsleden ontvangen dan over een bepaalde periode een uitkering.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Als iemand in loondienst overlijdt, dan krijgen partner en kinderen een nabestaandenpensioen. Bij zelfstandig ondernemers is dat niet zo. Als u overlijdt, dan heeft uw gezin daar geen recht op. Wilt u zeker zijn dat uw gezin niet in financiële problemen komt als u zou overlijden? Dan is een overlijdensrisicoverzekering verstandig. Met een overlijdensrisicoverzekering krijgen uw nabestaanden een bedrag uitgekeerd als u overlijdt.

Hoe werkt een overlijdensrisicoverzekering?

U kunt uzelf op verschillende manieren verzekeren.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Met een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering bent u gedurende de hele looptijd voor een vast bedrag verzekerd tegen een vaste premie. Het maakt dus niet uit of u al snel of pas aan het eind van de looptijd overlijdt. Het bedrag dat uw nabestaanden krijgen uitgekeerd blijft altijd hetzelfde.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Met een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het bedrag dat uw nabestaanden krijgen uitgekeerd ieder jaar met een vast bedrag. De premie die u betaalt daalt ook. Vooral voor oudere zzp’ers is deze vorm interessant: hoe ouder u wordt, hoe kleiner de behoefte aan een uitkering.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Ook met een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het bedrag dat uw nabestaanden krijgen uitgekeerd. Het bedrag daalt aan het begin van de looptijd minder hard dan aan het einde. Uw premie wordt ook minder tijdens de looptijd. De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een annuïteitenhypotheek.

Lees de polisvoorwaarden

Wat onder een verzekering valt en wat niet, is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij. En de voorwaarden bij uw verzekering. Lees deze polisvoorwaarden dus altijd goed. U kunt een onafhankelijk verzekeringsadviseur om raad vragen.

Looptijd overlijdensrisicoverzekering

U kunt kiezen tussen een tijdelijke of levenslange verzekering.

Tijdelijke verzekering

Deze keert uit als u binnen de afgesproken duur overlijdt. Bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering die gekoppeld is aan een hypotheek. Een hypotheek heeft uiteraard altijd een bepaalde looptijd.

Levenslange verzekering

Een einddatum is bij deze verzekeringsvorm niet bepaald. De verzekering keert dus altijd uit.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

De premie die u moet betalen, hangt af van een aantal factoren. Allereerst van het bedrag dat uw nabestaanden ontvangen wanneer u zou overlijden. Maar ook van uw leeftijd en gezondheid op het moment dat u de verzekering afsluit. Het kan voorkomen dat uw situatie gedurende de looptijd van de verzekering dusdanig verandert dat u de dekking naar boven of beneden moet bijstellen. Houd hier goed rekening mee. Premies voor de overlijdensrisicoverzekering zijn fiscaal niet aftrekbaar.

Erfbelasting overlijdensrisicoverzekering

Betaalt u de premie uit uw eigen vermogen? Dan is de uitkering aan uw nabestaanden onderdeel van uw erfenis en valt deze onder de regels voor erfbelasting. In sommige gevallen is de uitkering geen onderdeel van uw erfenis. Dit hangt af van wie er als verzekeringnemer op de polis staat en hoe uw partnerschap is vastgelegd.

Premies voor de overlijdensrisicoverzekering zijn fiscaal niet aftrekbaar. Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering moeten uw nabestaanden erfbelasting betalen. Of dat moet hangt af van de huwelijkse voorwaarden, maar ook van wie er als verzekeringnemer op de polis staat.

Alternatief voor een overlijdensrisicoverzekering

U kunt het wegvallen van uw inkomsten voor uw nabestaanden ook opvangen door te zorgen voor een financiële buffer. Dat kunt u doen door bijvoorbeeld te sparen of te beleggen. U kunt een financiële buffer uiteraard combineren met een overlijdensrisicoverzekering.