Leesbaarheid:

Stappenplan informatieplicht energiebesparing

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing ziet u hoe aan de regels voldoet.

1. Verdiep u in de informatieplicht

Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent dan verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dat is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar een informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl aangeeft welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Lees meer over de informatieplicht en bekijk de korte introductiefilm met een uitleg.

Samen CO verminderen

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-vermindering in Nederland een impuls. Dat ligt vast in het Energieakkoord.

2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing van RVO.nl

Doorloop het interactieve stappenplan informatieplicht energiebesparing van RVO.nl. Daarmee checkt u of de informatieplicht voor u geldt. U ziet ook welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen. Valt u onder de informatieplicht? Dan gebruikt u daarvoor de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak.

3. Vraag eHerkenning aan

Om te rapporteren in eLoket van RVO.nl heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dat op tijd aan. U kunt ook een intermediair machtigen die voor u rapporteert in eLoket. In dat geval heeft u geen eHerkenningsmiddel nodig.

4. Meld uiterlijk 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen

Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 via eLoket uw energiebesparingsmaatregelen. In eLoket leest u ook wat er gebeurt na uw rapportage.