Leesbaarheid:

Stappenplan starten als zzp’er in de zorg

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Waar krijgt u mee te maken als u start als zelfstandig ondernemer in de zorg? Met dit stappenplan komt u te weten welke regels er gelden bij het ondernemen in de zorg. U vindt hier regels voor zelfstandige zorgverleners die starten in de thuiszorg en zorgverleners die een eigen praktijk opzetten, zoals tandartsen en fysiotherapeuten. Ook voor een zzp verpleegkundige of voor andere zzp zorgverleners is dit stappenplan handig.

1. Toon aan dat u geen dienstbetrekking heeft met uw opdrachtgever

Werken als zelfstandige of zzp’er in de zorg betekent dat u geen dienstbetrekking heeft met uw opdrachtgever. U kunt dit aantonen met een (model)overeenkomst van de Belastingdienst. Uw opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen.

2. Schrijf u in in het BIG-register

Om bepaalde beroepen in de zorg zelfstandig als zzp’er te mogen uitoefenen, moet u zich inschrijven in het BIG-register. Pas na inschrijving in het BIG-register mag u de wettelijk beschermde beroepstitel voeren en ondernemen binnen de medische wereld.

Vanaf 1 april 2019 zijn BIG-geregistreerde zorgverleners verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. En als BIG-geregistreerde zorgverlener bent u snel vindbaar.

Het zichtbaar voeren van het BIG-nummer is een ingewikkelde materie. Daarom overleggen VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie met als doel tot een oplossing te komen voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor implementatie.

3. Lever verzekerde zzp zorg

Om als zzp'er verzekerde zorg te kunnen leveren, kunt u uw diensten op verschillende manieren aanbieden: met een overeenkomst met een zorgkantoor of via een toegelaten instelling.

4. Voldoe aan kwaliteitseisen

De zorg die u levert als zorgverlener moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Ook moet u incidenten melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

5. Stel uw tarieven vast

Voor bepaalde vrije beroepsbeoefenaren in de zorg stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximumtarieven vast. Veel diensten in de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van btw.

6. Stel algemene voorwaarden op

In de algemene voorwaarden neemt u bijvoorbeeld regels op over betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheid, geheimhouding en klachten. Voor modelvoorwaarden kunt u onder andere terecht bij diverse zorgorganisaties.

7. Regel uw verzekeringen

U bent verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Daarnaast kunt u zich vrijwillig verzekeren tegen een aantal andere (bedrijfs)risico's.

8. Meld uw bedrijf aan huis

Wilt u uw bedrijf aan huis beginnen? Dan moet u dit meestal melden bij uw gemeente. Ook moet u rekening houden met een aantal belastingzaken en uw huur- of hypotheekovereenkomst.

9. Leg patiëntendossiers aan

Als zorgverlener moet u van elke patiënt een medisch dossier bijhouden. In het dossier staan gegevens over onder meer de gezondheid van de patiënt en over uw behandeling.

10. Meld kindermishandeling en huiselijk geweld

U moet een meldcode gebruiken als u kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt.

11. Schrijf u in bij KVK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u start als zelfstandig zorgverlener moet u zich inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

12. Vul de vragenlijst van de IGZ in

Na inschrijving in het Handelsregister vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) u om een digitale vragenlijst in te vullen. Aan de hand van uw antwoorden bepaalt de IGZ of u onder het toezicht van de Inspectie valt.

Hoeveel zelfstandigen starten er in de zorg?

Jaarlijks starten zo’n 15 duizend eenmanszaken in de zorgsector. In 2009 waren dit er meer dan gemiddeld. Het totale aantal eenmanszaken in de zorg neemt al jaren toe.