Leesbaarheid:

Vakantiedagen en feestdagen: verlof voor uw werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uw werknemers hebben recht op vakantiedagen. Dat is betaald vakantieverlof. Iedere maand bouwen zij een deel van dat verlof op. Tijdens hun vakantieverlof moet u hun salaris doorbetalen. Dat heet dan vakantiegeld. De afspraken over de vakantiedagen en verlofdagen staan in uw cao of spreekt u af in de arbeidsovereenkomst.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen krijgen uw werknemers?

Een werknemer krijgt minstens 4 keer het aantal werkdagen per week als wettelijke vakantiedagen. Bij een 4-daagse werkweek heeft hij dus recht op 16 vakantiedagen per jaar. En bij een volledige werkweek op 20 dagen per jaar. Komt uw werknemer pas in de loop van het jaar voor u werken, dan berekent u de vakantiedagen natuurlijk naar verhouding.

Bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen

Als uw werknemer meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. In de cao of het arbeidscontract kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

Nulurencontract en vakantiedagen berekenen

Een werknemer met een nulurencontract heeft ook recht op doorbetaalde vakantie-uren. Per jaar is dat 4 keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt. Met een nulurencontract werkt uw werknemer geen vast aantal uren per week. In de praktijk bouwt hij daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur op.

Mogen werknemers zelf bepalen wanneer ze verlof opnemen?

In principe wel. Tenzij dat problemen oplevert voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld als hij een vakantie aanvraagt tijdens een piekperiode. Of als een directe collega van die werknemer in diezelfde periode vakantiedagen opneemt. Uw werknemer mag zijn verlof in losse uren opnemen. Let op: er kan ook een collectieve regeling zijn. Zoals de bouwvak of in het onderwijs.

Mogen uw werknemers vakantiedagen opsparen?

Uw werknemers mogen de wettelijke vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Maar uiterlijk 1 juli van dat jaar moeten ze opgenomen zijn. Extra vakantiedagen mogen ze wel sparen. Die uren mogen maximaal 5 jaar blijven staan.

Mag u wettelijke vakantiedagen uitbetalen?

De wettelijke vakantiedagen mag u niet gewoon uitbetalen. Uw werknemer moet echt vrij nemen. Behalve als hij bij u weggaat voor deze dagen zijn opgenomen. Dan moet u de wettelijke vakantiedagen uitbetalen. De extra vakantiedagen mag u uitbetalen als u dat afspreekt met uw werknemer.

Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof

Tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt een werknemer gewoon vakantie-uren op. U mag uw werknemer niet vragen om verlofdagen op te nemen voor dit verlof.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Is uw werknemer (gedeeltelijk) ziek? Dan loopt de opbouw van zijn wettelijke vakantie-uren gewoon door. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte, kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in de arbeidsovereenkomst of cao.

Ziek tijdens vakantie

Meldt uw werknemer zich ziek tijdens zijn vakantie? Dan raakt hij de vakantiedagen waarop hij ziek is niet kwijt. Deze dagen zijn ziektedagen. Uw werknemer mag de vakantie-uren dan een andere keer opnemen.

Hoe zit het met verlof en loon op feestdagen?

In uw cao of in het arbeidscontract staat of een feestdag een vrije dag is. Er staat ook in of uw werknemers doorbetaald krijgen tijdens feestdagen. En of u een toeslag moet betalen als ze toch werken op een officiële feestdag.

Wat zijn de officiële feestdagen?

Nederland heeft een aantal officiële feestdagen:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari)
  • Eerste en Tweede Paasdag
  • Koningsdag (27 april)
  • Hemelvaartsdag
  • Eerste en Tweede Pinksterdag
  • Eerste en Tweede Kerstdag
  • Goede Vrijdag
  • Bevrijdingsdag

Kijk in uw cao wat de afspraken zijn. Of maak zelf afspraken met uw personeel. Dodenherdenking, Sinterklaas en Oudejaarsdag zijn geen officiële feestdagen.