Leesbaarheid:

Regels voor telefonische verkoop (telemarketing)

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Doet uw bedrijf aan telefonische verkoop? Bekijk de regels voor telemarketing.

Verkoopt u een dienst of product aan de telefoon? Vanaf 1 juli 2021 is ongevraagde telefonische verkoop verboden.

Ongevraagde telefonische verkoop verboden

Bedrijven en organisaties die aan telemarketing doen, mogen niet ongevraagd naar natuurlijke personen bellen. Natuurlijke personen zijn consumenten, eenmanszaken, een commanditaire vennootschap (cv), vennootschap onder firma (vof) of maatschap.

Dit verbod geldt niet voor telemarketing naar ondernemers met rechtspersoonlijkheid. Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging en stichting. 

Wanneer is telemarketing wel toegestaan?

Telemarketing is wel toegestaan als:

  • een natuurlijk persoon vooraf toestemming heeft gegeven (opt-in) aan uw organisatie, voor een specifiek doel en voor een bepaalde tijdsduur
  • er sprake is van een klantrelatie
  • er tot 3 jaar geleden of korter sprake was van een klantrelatie

Aantonen klantrelatie of toestemming (opt-in) 

Doet u aan telemarketing? Dan moet u kunnen bewijzen dat een telefoongesprek is toegestaan. Uw organisatie houdt zelf een administratie met de bewijslast bij. Vanaf 1 juli is het Bel-me-niet Register voor bedrijven dan ook niet meer beschikbaar en zijn alle gegevens verwijderd.

Niet anoniem bellen

U mag niet anoniem (laten) bellen. Uw telefoonnummer moet zichtbaar zijn.

Bellen met klanten

U vraagt nieuwe en bestaande klanten of u in de toekomst mag bellen. Dat doet u bij elk telefoongesprek. 

Uw klant mag tijdens het gesprek aangeven, dat hij niet gebeld wil worden. Hij maakt dan gebruik van zijn 'recht van verzet'. U moet de gegevens van deze persoon vervolgens uit uw bellijsten verwijderen. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verder geldt:

  • Direct aan het begin van het gesprek moet u vertellen namens welk bedrijf of welke organisatie u belt én dat het uw doel is om iets te verkopen.
  • Tijdens het gesprek heeft u een informatieverplichting. U moet bijvoorbeeld vertellen wat u verkoopt, hoe lang de bedenktijd voor de consument is en wat de kosten zijn.
  • Voor bepaalde overeenkomsten moet de klant de overeenkomst schriftelijk bevestigen.