Leesbaarheid:

Overzicht van documenten

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Meest voorkomende documenten op een rij

Als u internationaal zakendoet, krijgt u met veel documenten te maken. De KvK heeft de meest voorkomende documenten voor u op een rij gezet.

Transportdocumenten

Oorsprongsdocumenten niet preferentiële oorsprong

De oorsprongsdocumenten niet preferentiële oorsprong geven aan waar een product geproduceerd is (waar de oorsprong van het product ligt). Vaak zijn deze documenten nodig vanwege handelspolitieke maatregelen in het bestemmingsland.

Oorsprongsdocumenten preferentiële oorsprong

De oorsprongsdocumenten preferentiële oorsprong bieden de mogelijkheid op korting of zelfs vrijstelling op invoerrechten in diverse landen. Niet alleen voor de export, maar ook wanneer u goederen gaat importeren vanuit deze landen.

Administratief

Formulieren Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Overige documenten

Zie ook

Downloads

Welke documenten heeft u nodig?

Via de Market Access Database van de Europese Commissie vindt u informatie over procedures en formaliteiten documenten in een groot aantal bestemmingslanden.