Leesbaarheid:

Vervoersdocumenten bij internationaal ondernemen

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Om goederen naar het buitenland te vervoeren heeft u een vervoersdocument nodig. Hierin legt u afspraken met de vervoerder vast. Het vervoersdocument is ook nodig bij controles door de Douane of politie. Ieder type vervoersmiddel heeft zijn eigen vervoersdocument.

Waarom heeft u een vervoersdocument nodig?

Een goed ingevuld vervoersdocument heeft alle gegevens om het vervoer van uw goederen, en de administratie die daarbij hoort, goed en snel te laten verlopen. Het vervoersdocument bewijst wie, wanneer, welke hoeveelheid goederen heeft afgeleverd. Het is ook een bewijsmiddel om schade door het vervoer of vermissing aan te tonen.

CMR-vrachtbrief: wegvervoer

U gebruikt de CMR-vrachtbrief voor nationaal en internationaal wegvervoer in Europa en enkele landen daarbuiten. De afzender, vervoerder en geadresseerde maken samen de vrachtbrief. Meer informatie over het CMR en de landen die meedoen.

CIM-vrachtbrief: spoorvervoer

Vervoert u goederen per spoor naar het buitenland? Dan heeft u een CIM-vrachtbrief nodig. De vervoerder zorgt voor de vrachtbrief. CIM is de opvolger van de Internationale Spoorwegvrachtbrief (ISV). Meer informatie over internationaal vervoer per spoor.

AWB: luchtvervoer

De Airway Bill (AWB) gebruikt u voor vervoer per lucht. De AWB is een ingewikkeld document dat door de vervoerder wordt gemaakt. Het is handig om bij luchtvervoer gebruik te maken van een luchtvaartexpediteur. Een expediteur is een soort bemiddelaar die alles rondom het vervoer regelt.

B/L: zeevervoer

Voor transport over zee heeft u een zeevrachtbrief nodig. Die heet Bill of Lading (B/L). De vervoerder maakt de B/L. De B/L is een overdraagbaar vervoersdocument. Dat betekent dat u of uw klant de goederen kan verhandelen door de B/L te verkopen.

Meer informatie