Leesbaarheid:

Goederen exporteren binnen de EU

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In de EU is er vrij verkeer van goederen. Dat levert veel gemak op als u goederen levert aan klanten in EU-landen. Zo hoeft uw afnemer geen invoerrechten te betalen. Voor u geldt het 0% btw-tarief als u vanuit Nederland goederen levert aan een zakelijke klant. Check wel de producteisen binnen de EU, en die in het land van uw afnemer. Maak ook goede afspraken over het vervoer van de goederen.

Zakelijke klanten: gebruik het 0% btw-tarief

Als u goederen exporteert naar een zakelijke klant in een ander EU-land, gebruikt u het 0% btw-tarief. Uw afnemer betaalt dan de lokale btw, niet de Nederlandse btw. Hiervoor moet u wel aan 2 voorwaarden voldoen:

Klanten die geen btw-aangifte doen: btw berekenen

Exporteert u goederen binnen de EU naar klanten die geen btw-aangifte doen? Zoals particulieren, ondernemers die vrijgestelde goederen of diensten leveren en rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Dan moet u meestal de btw van het EU-land van uw klant in rekening brengen.

Verwacht u dat uw totale omzet uit afstandsverkopen en digitale diensten aan particulieren binnen de EU onder de €10.000 blijft? Kies dan 1 van de 2 mogelijkheden:

  1. U brengt de Nederlandse btw in rekening en betaalt de Nederlandse omzetbelasting.

    Komt u toch boven het drempelbedrag van €10.000 uit? Dan berekent u vanaf dat moment de btw van het EU-land van uw klant. U geeft de btw ook aan in dat land. Het jaar daarop moet u hoe dan ook buitenlandse btw in rekening brengen. Ook als u het drempelbedrag dan niet overschrijdt.

  2. U geeft aan dat u het drempelbedrag van €10.000 niet wilt gebruiken. U berekent de btw van het EU-land van uw klant. U geeft de btw ook aan in dat land.

    U moet dit wel melden bij de Belastingdienst met het formulier Melding omzetbelasting – Keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen.

Btw-aangifte doen in verschillende EU-landen

U kunt gebruik maken van de Unieregeling. Dan regelt u elk kwartaal de btw-aangiften binnen de EU in het éénloketsysteem. U hoeft dan niet meer in elk EU-land apart uw btw-zaken te regelen.

Hulpmiddel Goederen leveren naar het buitenland

Met het hulpmiddel Goederen leveren naar het buitenland van de Belastingdienst controleert u wat u moet doen met de btw in uw situatie.

Controleer welke producteisen gelden

Een product moet veilig en bruikbaar zijn voor het op de markt komt. Ga daarom na welke producteisen er in de EU gelden voor uw product. Voldoet uw product aan de Europese producteisen? Dan mag u het naar iedere EU-lidstaat exporteren.

Check de nationale wetgeving

Veel landen eisen productinformatie in de taal van het land. Dat geldt vooral voor gebruiksaanwijzingen, maar ook voor verpakkingen en etiketten. Soms is een technische aanpassing van het product nodig. Ook zijn er regels om de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken. Check de wetten en regels in het exportland en kijk ook bij het EU Product Contact Point.

Maak afspraken over het goederenvervoer

Maak afspraken met uw klant over wie zorgt voor het vervoer van de goederen. Zorgt u zelf voor het transport? Dat kan op verschillende manieren. U kunt het goederenvervoer natuurlijk ook uitbesteden aan een transporteur, expediteur of pakketdienst. Belangrijk: als de klant de goederen zelf afhaalt, vraag altijd een vervoersverklaring.

Zorg voor algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

  • Communiceer uw algemene voorwaarden zo vroeg mogelijk met uw klant.
  • Maak met uw zakenpartner via leveringsvoorwaarden duidelijke afspraken over het moment waarop het risico van verlies, diefstal of schade aan de goederen overgaat tijdens het vervoer. Bent u hiervoor verantwoordelijk? Sluit een transportverzekering af.

Tips bij export binnen de EU

E-mailserie: Succesvol starten met exporteren

Gaat of wilt u voor het eerst producten exporteren? Meld u aan voor de e-mailserie van KVK ‘Succesvol starten met exporteren’. U ontvangt dan 4 weken lang 2 keer per week een e-mail met praktische informatie en tips. Lees hierin alles over de voorbereiding, het vinden van een buitenlandse klant tot aan de douanezaken.

Feiten en cijfers: hoeveel exporteert Nederland?

De grafiek toont de totale uitvoerwaarde van goederen van Nederland naar EU-landen per maand.