Leesbaarheid:

Klanten en zakenpartners vinden bij export

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

U exporteert goederen of diensten naar het buitenland en bent op zoek naar klanten of zakenpartners? Dan heeft u verschillende mogelijkheden.

Zelf klanten zoeken

Er zijn verschillende mogelijkheden om in contact te komen met mogelijke afnemers en zakenpartners:

Samenwerken met een distributeur of handelsagent

U kunt ook samenwerken met een distributeur of handelsagent.

Met een distributeur werkt u met één partij. Omdat de distributeur uw goederen van u afneemt, loopt u minder risico en kost het u veel minder tijd. Maar u heeft ook weinig tot geen binding met uw klanten. Ook heeft u daardoor weinig zicht op de markt in het exportland.

Met een handelsagent is die binding met uw klanten en het zicht op de markt er wel. Daarnaast levert een handelsagent u meestal een hogere winstmarge op. Maar u loopt wel meer risico. De handelsagent is namelijk alleen verantwoordelijk voor de marktbewerking en niet voor de inkoop en verkoop van uw goederen. Deze blijven voor rekening en risico van uzelf tot het moment dat ze verkocht zijn.

Houd rekening met cultuurverschillen

Verdiep u in de culturele verschillen tussen Nederland en uw exportland. In het landenoverzicht van RVO.nl vindt u per exportland een overzicht van de belangrijkste do’s en don’ts.

Zet een vestiging in het buitenland op

Een andere mogelijkheid is het starten van een vestiging van uw bedrijf in het buitenland. Veel zaken worden voor u dan een stuk eenvoudiger. Zoals afspraken maken over betaling en levering van uw goederen. Maar u bent natuurlijk wel meer tijd kwijt. Ook moet u rekening houden met hogere kosten.

Check de betrouwbaarheid van buitenlandse zakenpartners

Beperk uw risico’s door van tevoren de betrouwbaarheid van uw klant of zakenpartner te controleren. Onderzoek bijvoorbeeld of deze in het buitenlandse handelsregister staat ingeschreven. U kunt ook de organisatie door laten lichten door een handelsinformatiebureau.

De overheid kan u ondersteunen bij het vinden van een betrouwbare zakenpartner in het buitenland. In dit webinar vertelt een adviseur van RVO.nl hoe.

Leg afspraken vast

Voor welke vorm van export u ook kiest, zorg dat u afspraken schriftelijk vastlegt. Hiervoor kunt u modelovereenkomsten gebruiken. Zoals een distributieovereenkomst, of een agentuurovereenkomst voor een handelsagent.