Leesbaarheid:

Betalingstermijnen, incassokosten en wettelijke rente

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Uw klant betaalt niet op tijd. Hoe zit het met aanmanen, incassokosten en wettelijke rente? Lees het hier.

Als u producten verkoopt of diensten levert dan geldt vaak een betalingstermijn. Voor consumenten mag u de betalingstermijn zelf bepalen. Bij het leveren aan bedrijven en overheden (B2B) moet u zich houden aan de maximale betalingstermijnen.

Wettelijke betalingstermijn voor consumenten

Er is geen wettelijke betalingstermijn voor particulieren. U mag als ondernemer de betalingstermijn voor consumenten zelf bepalen. Dat moet wel een redelijke termijn zijn. U zet die betaaltermijn in het contract of uw algemene voorwaarden.

Wettelijke betalingstermijn voor bedrijven

Voor de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven gelden de regels van de Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstand in het zakelijk verkeer:

  • De maximale betalingstermijn voor bedrijven is 60 dagen, behalve voor grootbedrijven aan het mkb en als er iets anders is afgesproken in een contract.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag alleen als u kunt laten zien dat hieraan geen nadelen zitten voor de koper en verkoper.
  • Heeft u geen betalingstermijn afgesproken? Dan is de betalingstermijn 30 dagen.

Wettelijk betalingstermijn voor grootbedrijven

Grootbedrijven moeten binnen 30 dagen betalen aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandige ondernemers. Een betalingstermijn van langer dan 30 dagen mag alleen als u kunt laten zien dat hieraan geen nadelen zitten voor de koper en verkoper.

Of uw bedrijf een mkb-onderneming is, hangt af van het aantal werknemers en de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal.

Meldpunt achterstallige betalingen

Levert u aan grote bedrijven? En houden zij zich niet aan de afgesproken betaaltermijnen? U kunt (anoniem) melding doen bij het Meldpunt achterstallige betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM verzamelt alle meldingen en geeft die door aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wettelijke betalingstermijn voor de overheid

Overheden moeten facturen binnen 30 dagen na ontvangst betalen. Ze mogen dat alleen in zeldzame situaties verlengen tot 60 dagen. De Rijksoverheid gebruikt de algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden.

Uw klant betaalt niet

Heeft uw klant uw factuur niet of te laat betaald en u heeft wel geleverd? Dan heeft u recht op:

  • een standaardvergoeding van € 40
  • een vergoeding voor gemaakte kosten zoals juridische kosten of incassokosten
  • rente over de periode dat uw klant niet betaalt nadat de betalingstermijn is verlopen

Betalingsherinnering sturen

Als uw klant niet heeft betaald, kunt u hem een aanmaning (betalingsherinnering) sturen. Is uw klant een consument? Dan moet u eerst een kosteloze aanmaning sturen. U rekent dan geen aanmaningskosten. Als uw klant een bedrijf is, bent u dit niet verplicht. U kunt dan de incassoprocedure volgen die in uw algemene voorwaarden staat. Bekijk in het Stappenplan klant betaalt factuur niet hoe het werkt met aanmaningen.

Incassokosten berekenen

Incassokosten zijn de kosten die u maakt om uw geld te krijgen als de klant de factuur niet uit zichzelf betaalt. De hoogte van de incassokosten wordt bepaald door een percentage van het totaalbedrag. Hoe hoger dat bedrag is, hoe lager het percentage. Er geldt ook een minimumbedrag van € 40 (standaardvergoeding) en een maximumbedrag van € 6.775. Is uw klant een bedrijf? Dan kunt u in een overeenkomst hiervan afwijken. Als u geen overeenkomst heeft, geldt de wettelijke regeling.

Wettelijke rente berekenen

Wettelijke rente is de rente die u volgens de wet kan eisen als uw klant een betalingsachterstand heeft. U moet uw klant laten weten dat u wettelijke rente berekent zodra de betaaldatum vervalt. Bijvoorbeeld op uw factuur of in uw betalingsherinnering.

Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.