Leesbaarheid:

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft u omzetverlies door de coronacrisis en moeite om uw vaste lasten te betalen? U kunt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Lees meer.

Heeft u omzetverlies door de coronacrisis en moeite om uw vaste lasten te betalen? Stond uw onderneming op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Deze belastingvrije tegemoetkoming geldt voor de periode vanaf 1 oktober 2020 tot 31 december 2021.

Wat is de TVL?

De TVL helpt u bij het betalen van uw zakelijke vaste lasten bij minimaal 30% omzetverlies. Vaste lasten zijn bijvoorbeeld huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De TVL is niet voor loonkosten, hiervoor kunt u de NOW-regeling aanvragen.

Vaste lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN)

De TVL Q4 2021 vervangt de VLN, de eerder aangekondigde regeling Vaste lasten voor onder andere Nachtsluiting.

Land- en tuinbouw krijgt opslag bovenop TVL

Land- en tuinbouwbedrijven met SBI-code 1.1 tot en met 1.5 krijgen een opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie. U hoeft de opslag niet apart aan te vragen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de opslag automatisch bij de TVL-subsidie. De opslag geldt voor het 1e, 2e en 3e kwartaal van 2021.

Wanneer komt u in aanmerking?

U heeft minimaal 30% omzetverlies in het vierde kwartaal ten opzichte van vorig jaar. Lees alle voorwaarden voor TVL Q4 2021 bij RVO.

Hoe kunt u TVL aanvragen?

U kunt de TVL Q4 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Moet u de TVL terugbetalen?

Maakt u gebruik van de TVL? En was uw omzet hoger dan verwacht? Dan heeft u mogelijk te veel geld ontvangen. Wat u te veel aan TVL heeft gekregen, moet u terugbetalen.