Leesbaarheid:

Verzekeringen voor zzp'ers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als zelfstandig ondernemer (zzp'er) bent u niet verplicht verzekerd voor inkomensverlies door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. U moet zelf uw verzekeringen regelen. Anders krijgt u geen uitkering als u bijvoorbeeld ziek of arbeidsongeschikt wordt.

Vrijwillig verzekeren

Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij het UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via werk of uitkering is gestopt. Daarnaast kunt u zich vrijwillig tegen een aantal andere bedrijfsrisico's verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.

Op de website Verzekeren voor Zelfstandigen vindt u informatie over verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, oudedagsvoorziening en aansprakelijkheid.

Betalen voor volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland werkt of woont. Als zzp'er betaalt u de premie volksverzekeringen via uw inkomstenbelasting.