Leesbaarheid:

Verzekeren tegen inkomensverlies als zelfstandig ondernemer

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Als zelfstandig ondernemer bent u niet automatisch verzekerd bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Kijk hoe het zit met uw-verzekeringen.

Als ondernemer bent u niet automatisch verzekerd tegen inkomensverlies. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Sommige verzekeringen zijn verplicht. Maar u kunt ook voor extra zekerheid kiezen. Bijvoorbeeld door u te verzekeren tegen  ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Verplichte verzekeringen

Iedere Nederlander is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Hiermee bent u verzekerd voor standaardzorg van onder meer de huisarts en het ziekenhuis. 

Ook betaalt u verplicht premie Volksverzekeringen. Hiermee worden voorzieningen betaald als een AOW-uitkering, nabestaandenuitkering en langdurige zorg voor bijvoorbeeld chronisch zieken. Als zelfstandig ondernemer betaalt u de premie volksverzekeringen via uw inkomstenbelasting.

Niet-verplichte verzekeringen

Alle andere verzekeringen zijn niet verplicht. Het is wel verstandig om voor uzelf te bedenken welke risico’s u wilt en kunt nemen. Als u niet verzekerd bent, dan draait u mogelijk zelf voor eventuele kosten op. Of u heeft geen inkomen meer. Voor de volgende veelvoorkomende situaties kunt u verzekeringen afsluiten.

Ziekte of arbeidsongeschiktheid

Als u ziek of arbeidsongeschikt bent heeft u minder of geen inkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden om u te verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. U kunt een:

  • eigen reserve opbouwen door geld apart te leggen
  • particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij
  • ‘individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden' afsluiten bij een branche- en beroepsorganisatie, of bij een belangenvereniging voor zelfstandigen
  • vrijwillige Ziektewet- en/of WIA-verzekering afsluiten bij UWV. Dit kan als u als medewerker in loondienst of vanuit een uitkering zelfstandig ondernemer wordt. U moet zich wel binnen 13 weken bij UWV melden nadat uw verplichte werknemersverzekering via werk of uitkering is gestopt
  • deelnemen aan een broodfonds. Een broodfonds bestaat uit een (beperkte) groep ondernemers die elke maand geld opzij zet. Als een van hen langdurig ziek is, krijgt hij van de anderen in zijn broodfonds elke maand schenkingen om van rond te komen
  • deelnemen aan crowdsurance. Dit is een financieel vangnet, veelal online, dat u samen met andere ondernemers vormt. Net als bij een broodfonds is crowdsurance gebaseerd op onderling vertrouwen en solidariteit.

Zwangerschap

Bent u in verwachting? Voor de periode rond uw bevalling kunt u een zwangerschapsuitkering (ZEZ) aanvragen bij UWV. U hoeft hier geen aparte verzekering voor af te sluiten.

Werkloosheid

Als u als zelfstandig ondernemer werkloos wordt, dan heeft u meestal geen recht op een WW-uitkering (Werkloosheidswet). Moet u uw bedrijf beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is? Dan kunt u een beroep doen op de Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U hoeft hier geen aparte verzekering voor af te sluiten.

Overlijdensrisico

Partners en kinderen van zelfstandig ondernemers hebben niet zomaar recht op een nabestaandenpensioen. Wilt u zeker zijn dat uw gezin niet in de financiële problemen komt, als u overlijdt? Dan is het verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat kan via een verzekeringsmaatschappij. U kunt er ook voor kiezen om zelf een financiële buffer aan te leggen door te sparen of te beleggen.

Pensioen

Iedere Nederland heeft recht op een AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet) vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is het basispensioen. Mensen in loondienst bouwen vaak extra pensioen op via de werkgever. Als ondernemer kunt u hier zelf voor zorgen.

Soms kunt u gebruik blijven maken van de pensioenregeling van uw oude werkgever. U kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld te sparen voor een lijfrente, een oudedagsreserve op te bouwen of zelf te sparen of te beleggen. Er zijn ook collectieve pensioenregelingen voor zzp’ers.

Voor sommige ondernemers is er een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds. Deelname aan zo’n pensioenfonds is meestal verplicht. 

Meer informatie over pensioenopbouw en verplichte pensioenfondsen vindt u op de pagina Zzp’er en pensioen.

Risico’s voor uw privévermogen

U kunt een bedrijfsverzekering nemen voor een aantal bedrijfsrisico's. Bijvoorbeeld een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dat is verstandig als u met uw privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van uw bedrijf. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een eenmanszaak, vof, cv of maatschap heeft.