Leesbaarheid:

Werktijden en rusttijden

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Uw werknemers mogen niet meer dan een bepaald aantal uren werken. Kijk hoe het zit met aangepaste werktijden, rusttijden en pauzes.

Uw werknemers mogen per dag en per week niet meer dan een bepaald aantal uren werken. Ook hebben ze recht op regelmatige pauzes. Deze regels gelden voor iedereen, dus ook voor buitenlandse werknemers en personeel dat u tijdelijk inhuurt.

Coronacrisis: versoepeling regels voor bevoorrading supermarkten en apotheken

De regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken zijn tijdelijk veranderd:

  • de dagelijkse rijtijdlimiet is verhoogd van 9 naar 11 uur
  • de wekelijkse rijtijdlimiet is verhoogd van 56 uur naar 60 uur
  • de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet is verhoogd van 90 naar 96 uur

De verandering geldt alleen voor beroepen die door het kabinet als cruciaal zijn aangemerkt. Het gaat onder meer over het vervoer van deze producten:

  • landbouwproducten en levende dieren
  • andere voedingsproducten (levensmiddelen) en veevoeder
  • aardoliën en aardolieproducten
  • medicinale en farmaceutische producten (waaronder medische hulpmiddelen) en parfumerieën en reinigingsmiddelen
  • afval en vuilnis

Een belangrijke voorwaarde is dat de verkeersveiligheid van chauffeurs en andere weggebruikers en de sociale omstandigheden van de chauffeurs, niet in gevaar mogen komen.

Uitzonderingen op regels arbeidstijden en rusttijden

Voor bepaalde werknemers, beroepen en werkomstandigheden bestaan uitzonderingen en aanvullingen op de algemene regels voor arbeidstijden en rusttijden. Zo gelden voor kinderen, jongeren en zwangere of pas bevallen vrouwen aangepaste werktijden, rusttijden en pauzes. Dit geldt ook voor werknemers die nachtdiensten draaien. In een aantal beroepen en sectoren heeft u te maken met aanvullende sectorregels.

Flexibele werktijden

Wil uw werknemer meer of minder uren gaan werken dan u in de arbeidsovereenkomst heeft afgesproken? Of wil hij zijn werktijden en arbeidsplaats aanpassen, bijvoorbeeld om te kunnen telewerken? Dan moet u dit altijd toestaan. Een wijziging in arbeidsduur en werktijden mag u weigeren als u kunt aantonen dat uw bedrijf eronder zal lijden. Uw werknemer mag een half jaar na aanvang van het dienstverband om een aanpassing vragen, en daarna 1 keer per jaar. Bij onvoorziene omstandigheden kan hij binnen 1 jaar een nieuw verzoek doen. De aanpassing mag tijdelijk zijn.

Werktijden aanpassen na ouderschapsverlof

Heeft uw werknemer het ouderschapsverlof helemaal gebruikt? Dan mag hij u voor de periode daarna om een tijdelijke aanpassing van de werktijden vragen. Uw werknemer moet het verzoek minimaal 3 maanden voordat het ouderschapsverlof stopt bij u indienen. U moet uiterlijk 4 weken voordat het ouderschapsverlof stopt over het verzoek beslissen.