Leesbaarheid:

Werktijden

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In de Arbeidstijdenwet staat hoeveel uur uw werknemers maximaal per dag of per week mogen werken. Soms mag een werknemer langer werken, maar alleen als het niet anders kan. Bijvoorbeeld bij noodsituaties of bij piekbelasting. In uw cao kunnen hierover andere afspraken staan.

Wettelijke arbeidstijden

Per dag mogen uw werknemers van 18 jaar of ouder maximaal 12 uur werken. En per week maximaal 60 uur. Maar ze mogen niet iedere week 60 uur werken. De regels is:

  • gemiddeld maximaal 48 uur over een periode van 16 weken en
  • gemiddeld maximaal 55 uur tot 4 weken achter elkaar

Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij seizoenswerk of tijdens piekmomenten. Of bij onverwachte situaties, zoals een ernstig ongeval op de werkvloer. Uw werknemers mogen dan tijdelijk meer uren per dag werken. Dit mag ook als dat in uw cao staat, of als er bedrijfsafspraken over zijn.

Regels gelden voor al uw werknemers

De Arbeidstijdenwet geldt voor al uw werknemers. Ook voor uitzendkrachten, payrollers, gedetacheerden en stagiairs. Alleen als een werknemer meer dan 3 keer het minimumloon per jaar verdient, mag u afwijken van de Arbeidstijdenwet. De wet geldt niet voor zzp’ers, tenzij bij hun werkzaamheden de veiligheid van mensen buiten uw bedrijf op het spel kan staan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zelfstandige chauffeurs in het wegvervoer.

Hoe zit het met woon-werkverkeer?

Woon-werkverkeer is geen werktijd. Werk-werkverkeer wel. Voor woon-werkverkeer zijn wel een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u een werknemer vraagt om in een auto van de zaak collega’s op te halen en weer thuis te brengen. Dan tellen deze ritten voor deze werknemer wel als werk-werkverkeer. Voor de collega’s blijven deze ritten wel woon-werkverkeer.

Pauzes

Uw werknemers hebben recht op pauze. In de wet staat hoeveel pauze per hoeveel uur werk.

Overwerk

Overuren vallen onder de wettelijke maximale tijd die uw werknemer voor u mag werken. Dat is 12 uur per dag of 60 uur per week. In de wet staat niet hoeveel extra loon uw werknemer moet krijgen voor overwerk. U kunt hier zelf afspraken over maken in uw arbeidsvoorwaarden. Of er staan afspraken in uw cao.

Nachtdienst

Werktijd geldt als nachtwerk als uw werknemer tussen 0.00 en 6.00 uur minstens 1 uur werkt. Een nachtdienst mag maximaal 10 uur duren, gevolgd door een extra lange rustperiode. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het aantal nachtdiensten per jaar beperkt is. Of als er geen vervanger is voor uw werknemer en het werk echt af moet. En er zijn regels voor hoeveel nachtdiensten uw werknemer per jaar mag draaien.

Lees meer over de regels voor nachtdiensten Rijksoverheid.nl.

Maximum aantal nachtdiensten per jaar

Uw werknemer mag per jaar maximaal 117 nachtdiensten draaien. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag uw werknemer 140 nachtdiensten werken. Werkt uw werknemer altijd in de nacht? Dan moet uw werknemer voor zichzelf een Ontheffing Permanente Nachtarbeid aanvragen. Als de ontheffing wordt toegewezen mag hij per 4 weken maximaal 20 nachtdiensten draaien. Dit zijn er 260 per jaar.