Leesbaarheid:

Klik hier voor de vacaturetekst voor de nieuwe voorzitter per 5 april 2022. Solliciteren is mogelijk tot 30 november.

Algemene taken en profiel bestuursleden

Tot de algemene taken van de bestuursleden wordt gerekend:

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen en federatie-overleggen;
 • betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van het jaarplan en het financiële en inhoudelijke jaarverslag;
 • vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
 • bijwonen van de Algemene Vergaderingen van de federatie.

Algemeen profiel

 1. een bestuurslid van P3NL bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft ervaring of is bereid die op te doen;
 2. is betrokken bij de doelstelling en de aard van de federatie;
 3. kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de federatie;
 4. is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 5. kan het bestuursbeleid binnen de federatie uitdragen;
 6. kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 7. kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 8. is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden;
 9. kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Taken en profiel voorzitter

Onafhankelijkheid

De voorzitter is geen bestuurslid van een van de verenigingen in P3NL. Hij staat boven de partijen en is onafhankelijk. Zoals alle bestuursleden handelt hij als bestuurslid in het belang van de federatie (artikel 11 statuten).

De voorzitter moet affiniteit met de verenigingen hebben. De voorzitter kan lid zijn van een of meerdere verenigingen in P3NL. Hij kan tijdens zijn voorzitterschap van P3NL geen functies bij de verenigingen vervullen.

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden geldt voor de voorzitter dat deze beschikt over de volgende competenties:

 • ruime bestuurlijke kennis en ervaring;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • inzicht in groepsdynamiek, in staat om in die dynamiek te bevorderen dat de gemeenschappelijkheid wordt gezocht;
 • kan snel verbindingen leggen tussen individuele situaties en omgevingen en algemene maatschappelijke tendensen; de voorzitter kan in de veelheid van informatie kern en bijzaken onderscheiden;
 • is een teamspeler, werkt resultaatgericht en met een besluitvaardige instelling;
 • is in staat impasses te doorbreken door creatief nieuwe invalshoeken voor vraagstukken aan te reiken;
 • is in staat om op aansprekende manier als boegbeeld van de federatie op te treden, heeft hierbij een groot en relevant netwerk en is vertrouwd met de bestuurlijke circuits die relevant zijn voor het realiseren van de doelstellingen van P3NL.

Specifieke taken:

 1. bereidt samen met de directeur de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen voor;
 2. leidt de vergaderingen en vat afspraken en besluiten helder samen;
 3. bevordert en faciliteert overleg en samenwerking tussen de bij P3NL aangesloten verenigingen;
 4. overstijgt belangen en weet bestaande verschillen op effectieve wijze te overbruggen;
 5. jaagt aan en verbindt de verenigingen waar nodig om gezamenlijk tot resultaat te komen;
 6. vertegenwoordigt P3NL in de bestuurlijke circuits die relevant zijn.