Leesbaarheid:

P3NL is een federatie van twaalf wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. De verenigingen hebben wetenschappelijk en hbo-opgeleide zorgverleners in hun achterban die allemaal psychologische en/of pedagogische zorg verlenen. De verenigingen hebben gezamenlijk bijna 50.000 leden (NB: deze leden zijn soms bij meerdere verenigingen aangesloten). De professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is. P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Versterken (post-)hbo-professionals

Adviesbureau SiRM heeft in opdracht van NBTP, NVRG, VVP, LV POH-GGZ, VGCt en NVVS verkend welke (post-)hbo-professionals werkzaam zijn om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen. Dit heeft geresulteerd in dertien factsheets. Ook heeft SiRM een plan van aanpak opgeleverd met drie bouwstenen waarmee alle betrokken partijen vanaf 2023 verder werken aan het verduidelijken en versterken van de hbo-professionals.

Lees verder

Gratis en interactief webinar Diagnostiek 31 januari

Om een patiënt de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, zijn goede triage en diagnostiek van belang.

Op dinsdag 31 januari van 19.30 – 21.00 uur organiseert Akwa GGZ een gratis en interactief webinar Diagnostiek voor professionals, patiënten en naasten. Aan bod komen de aanbevelingen en praktische toepassing van de nieuwe generieke module Diagnostiek. Roelf Scholma, Els Graafsma, Henk Mathijssen en Theo Ingenhoven hebben de generieke module mede ontwikkeld en spreken onder andere over thema’s als eigen regie, het voorkomen van over- en onderdiagnostiek en continu evalueren en bijsturen.

Naar website

Subsidieoproep ZonMw vroege herkenning en behandeling

ZonMw heeft een subsidieronde geopend voor klinisch toegepast onderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Indienen kan tot 28 februari. Het is een pre als het onderzoek aansluit op de kennisagenda van P3NL. Aanvragen kan tot 28 februari.

Lees verder
Meer nieuws…