Leesbaarheid:

Stappenplan bedrijf starten als student

Deze informatie is geplaatst door: KVK

U gaat naast uw studie een bedrijf starten. Dat geeft extra mogelijkheden. Soms kunt u afstuderen of stage lopen bij uw eigen bedrijf. Check wel de mogelijke gevolgen voor studiefinanciering of kinderbijslag. Als u minderjarig bent heeft u toestemming nodig van uw ouders of verzorgers. Of regel handlichting. Daarmee bent u zelf aansprakelijk voor uw handelen. U moet zich inschrijven bij KVK. En u gaat als ondernemer ook belasting betalen.

Check de mogelijke gevolgen voor uw studiefinanciering

Hoeveel u mag bijverdienen naast uw studie, is afhankelijk van het moment dat u uw studie startte. En dus onder welk stelsel u valt.

U valt onder het oude stelsel

Als u voor 1 september 2015 met uw studie begon, dan kan de winst uit uw bedrijf gevolgen hebben voor uw studiefinanciering. In 2019 geldt er voor u namelijk een bijverdiengrens van € 14.682,96. Verdient u meer, dan kunt u gekort worden op uw studiefinanciering. Als u in het laatste jaar van uw studie een bedrijf start, dan mag u de winst na het afstuderen houden.

U valt onder het nieuwe stelsel

Als u op of na 1 september 2015 met uw studie begon, dan mag u onbeperkt bijverdienen. Voor mbo-studenten geldt de bijverdiengrens van € 14.682,96 nog wel. Voor deze studenten telt de winst uit de onderneming in het afstudeerjaar niet mee voor de bijverdiensten.

Check de mogelijke gevolgen voor de kinderbijslag

Krijgen uw ouders of verzorgers kinderbijslag voor u? Overleg dan met hen voordat u met uw bedrijf start. Als u winst maakt, kan dat namelijk betekenen dat ze geen bijslag meer krijgen. Dit is afhankelijk van uw leeftijd:

  • Bent u onder de 16, dan heeft wat u verdient geen gevolgen voor de kinderbijslag.
  • Bent u 16 of 17 en verdient u meer dan het maximumbedrag, dan krijgen uw ouders of verzorgers geen kinderbijslag meer.

U mag maximaal € 1.296,- netto per kwartaal bijverdienen voor de kinderbijslag. In de zomerperiode mag u nog eens € 1.330,- netto extra verdienen. Het maximumbedrag verandert ieder jaar in oktober.

Schrijf uw bedrijf in bij KVK

Iedere ondernemer moet zich inschrijven bij KVK. U bent dan ook gelijk aangemeld bij de Belastingdienst en u krijgt een btw-nummer. Bent u onder de 18, neem dan een van uw ouders of verzorgers mee. Inschrijven kost eenmalig €50,-.

Nieuw btw-id

Vanaf 1 januari 2020 verstrekt de Belastingdienst zelf het nieuwe btw-identificatienummer aan eenmanszaken. Het nummer wordt niet meer uitgereikt via KVK.

Loop stage of studeer af bij uw eigen bedrijf

Soms kunt u ook afstuderen of stage lopen bij uw eigen bedrijf. Vraag uw onderwijsinstelling naar de mogelijkheden.

Zorg voor een startkapitaal

Er zijn verschillende manieren om aan extra financiering voor uw bedrijf te komen:

  • U kunt een lening aanvragen bij de bank of bij vrienden of familie.
  • Het kan dat u met uw bedrijf in aanmerking komt voor subsidies.
  • Maak gebruik van crowdfunding. Bekijk het webinar ‘Hoe kom ik aan crowdfunding?’.

Vraag als minderjarige toestemming voor handelingen

Als u onder de 18 jaar bent, moet u voor veel handelingen toestemming hebben van uw wettelijke vertegenwoordigers. Dat zijn meestal uw ouders of verzorgers. Heeft u die toestemming niet, dan kunnen zij zaken die u regelt weer terugdraaien. Bijvoorbeeld als u een (mobiel) abonnement afsluit, of als u geld leent bij een bank.

16 of 17 jaar? Vraag handlichting aan

Wilt u niet telkens aan uw ouders toestemming vragen voor uw rechtshandelingen? Dan kunt u handlichting aanvragen bij de kantonrechter. U bent dan niet langer handelingsonbekwaam. En dus zelf aansprakelijk voor uw handelen. Handlichting aanvragen kan alleen als u 16 of 17 jaar oud bent. U heeft hiervoor toestemming nodig van uw ouders of verzorgers. Bent u jonger dan 16 jaar, dan heeft u overal toestemming voor nodig.

Neem bij het inschrijven bij KVK een afschrift van de beschikking mee.

Soms zijn studiekosten aftrekbaar

Studiekosten voor een studie waarvoor u studiefinanciering of een prestatiebeurs ontvangt, zijn niet aftrekbaar als bedrijfskosten. Studiekosten voor het vergroten van kennis voor het beroep of bedrijf zijn wel aftrekbaar. Bekijk een overzicht van de diverse aftrekposten en regelingen.

Netwerken

Netwerken kan u als studentondernemer een nieuwe opdracht of een nieuw contract opleveren. Veel hogescholen of universiteiten hebben een eigen studentenondernemersnetwerk opgezet. Landelijke studentenondernemersnetwerken zijn:

Feiten en cijfers

De grafiek laat per kwartaal het aantal jongeren van 15 tot 25 jaar zien die regulier onderwijs volgt en werkt als zelfstandige zonder personeel.