Leesbaarheid:

Goederen exporteren buiten de EU

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

U levert goederen buiten de Europese Unie (EU). Dan is er geen vrij verkeer van goederen en krijgt u te maken met de douane. Ook moet u het 0%-btw tarief gebruiken en heeft u exportdocumenten nodig.

Doe aangifte van export

U moet de Douane laten weten dat u goederen exporteert naar een land buiten de EU. Dat doet u met de aangifte ten uitvoer . De Douane kijkt ook of u nog aan andere eisen moet voldoen. Heeft u weinig ervaring met exporteren? Dan kunt u de douaneaangifte het beste uitbesteden aan een expediteur of vervoerder .

Gebruik het 0%-btw-tarief

Als u goederen uitvoert naar een land buiten de EU, moet u het 0%-tarief gebruiken. Het maakt daarbij niet uit of uw afnemer een particulier of een bedrijf is. U moet wel aantonen dat uw goederen ook echt de EU uit zijn. Bewaar daarom bijvoorbeeld:

  • Een kopie van de vrachtbrief.
  • De factuur van de vervoerder.
  • Het invoerbewijs van het land van bestemming.

Ga na welke exportdocumenten u nodig heeft

Welke documenten heeft u nodig naar en in uw exportland? Kijk het na in het landenoverzicht van RVO.nl. Per land vindt u daar een overzicht van exportdocumenten. U kunt via de KvK verschillende exportdocumenten aanvragen: ATA-carnet, Certificaat van Oorsprong (Certificate of Origin, EUR.1 / EUR-MED, Legalisatie / Certificering.

Ga de producteisen na

Vaak zijn er bij export buiten de EU aanpassingen nodig van uw product of productverpakking. Check dus eerst of uw product geschikt is voor de exportmarkt. Veel landen eisen productinformatie in de taal van het land. Dat geldt natuurlijk voor de verpakking, maar ook voor etiketten en gebruiksaanwijzingen. Soms is een technische productaanpassing nodig. Denk aan een andere stekker of een andere kleur.

Houd rekening met lokale wetgeving

Ga na of er in het exportland nog andere wetten en regels zijn waar u aan moet voldoen. Bijvoorbeeld: vaak willen niet-Europese landen dat producten eerst worden getest. Wetten en regels per land vindt u op rvo.nl .

Check of er boycots of handelsbelemmeringen zijn

In de Market Acces Database van de Europese Commissie kunt u nagaan of er boycots of handelsbelemmeringen zijn.

Maak duidelijke vervoersafspraken

Wie regelt het vervoer, wie betaalt het, wie is verantwoordelijk voor schade en wie sluit welke verzekering? Gebruik de ICC Incoterms ®2010 voor duidelijke afspraken over de leveringsvoorwaarden en het transport van uw goederen.

Kies de juiste betalingsvorm

Kijk wat voor u een handige betalingsvorm is. Kies er een waarbij u zo min mogelijk risico loopt.

Handig

Exportcijfers

Totale uitvoerwaarde van goederen naar niet EU-landen.