Leesbaarheid:

Uw werknemer komt in de WIA

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Is uw werknemer na 2 jaar voor minstens 35% arbeidsongeschikt? En u heeft volgens de UWV genoeg gedaan aan de re-integratie? Dan krijgt uw werknemer een WIA-uitkering via de UWV. U hoeft vanaf dat moment geen loon meer door te betalen.

Vraag de WIA-uitkering aan na 1,5 jaar ziekte

Na 1,5 jaar ziekte kan uw werknemer een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aanvragen. U hoeft dan tot de WIA-uitkering allebei geen moeite meer te doen om hem weer aan de slag te krijgen. Is al eerder duidelijk dat hij echt nooit meer aan de slag kan? In overleg met u en de bedrijfsarts kan hij de WIA-uitkering zelfs nog eerder aanvragen. U blijft wel verantwoordelijk voor 2 jaar loondoorbetaling.

Voorkom dat u een loonsanctie krijgt van UWV

Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt UWV of u en uw werknemer genoeg hebben gedaan om hem weer aan de slag te krijgen. Daarom is het belangrijk dat u alle afspraken en inspanningen over zijn re-integratie goed vastlegt.

UWV oordeelt dat u genoeg heeft gedaan

Dan mag u na 2 jaar stoppen met de loondoorbetaling. En met toestemming van UWV mag u uw werknemer ontslaan.

UWV oordeelt dat u niet genoeg heeft gedaan

Dan kan UWV u een loonsanctie opleggen. U moet dan nog eens maximaal 1 jaar het loon doorbetalen. U mag uw werknemer tijdens deze periode niet ontslaan.

Check of u toestemming nodig heeft voor ontslag

Na 2 jaar mag u uw werknemer ontslaan. Als u het beide eens bent met het ontslag kunt u in overleg het dienstverband beëindigen. U heeft dan geen toestemming nodig van UWV. U moet dit wel schriftelijk vastleggen. Gaat uw werknemer niet akkoord met het ontslag, dan moet u toestemming vragen aan UWV. Let op: U moet wel een transitievergoeding betalen aan uw werknemer.

Animatie 'Ziekte en verschillende contractvormen'

Bekijk de animatie ‘Ziekte en verschillende contractvormen' voor de stappen die u moet nemen als uw werknemer ziek wordt in verschillende situaties.

Kijk waar u recht op heeft als uw werknemer in dienst blijft

Krijgt uw werknemer een WIA-uitkering, maar blijft hij wel in dienst? Dan heeft u misschien recht op subsidies of tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan zijn werkplek. U kunt ook een deel van zijn loonkosten vergoed krijgen als hij toch weer ziek wordt. Check met de Regelhulp loonkostenvoordelen en lage-inkomstenvoordeel (LIV) welke loonkostenvoordelen er voor u zijn.

Kijk welke tegemoetkomingen u krijgt als u iemand met een WIA-uitkering aanneemt

Neemt u iemand aan die al een WIA-uitkering heeft? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming of subsidie krijgen. U kunt dit checken met de Regelhulp premiekortingen en lage-inkomensvoordeel (LIV)'. Lees ook welke andere tegemoetkomingen en subsidies er zijn.

Aantal WIA-uitkeringen