Leesbaarheid:

René Selker 

GZ-psycholoog / Schematherapeut Senior

 

Wat is een effectieve behandeling voor dissociatieve klachten en/of dissociatieve stoornis?

 

 

Op de P3NL-Kennisagenda 2020 staat de onderzoeksvraag: welke behandeling is effectief voor dissociatieve klachten en dissociatieve stoornis? Sinds januari 2020 behandel ik patiënten met deze klachten en dissociatieve stoornis uit de regio Utrecht bij Altrecht Academisch Angstcentrum, waarbij ik het Schematherapiekader hanteer om de dissociatieve klachten van patiënten beter te begrijpen. Behandeldoelen van patiënten richten zich op het verminderen van dissociatieve klachten en het leren verdragen van zeer heftige emoties. Sommige patiënten weten dat ze dissociëren, maar nog niet welke traumagerelateerde uitlokkers er voor zorgen dat ze buiten hun window of tolerance raken. Aan het leren herkennen van dissociaties en de uitlokkers ervan, wordt tijdens de behandeling uitgebreid aandacht besteed. Dit heeft bij onze afdeling als doel om toe te werken naar traumabehandeling. Als behandelinterventies om de PTSS-klachten te verminderen, maak ik gebruik van EMDR, Imaginaire Exposure en Imagery Rescripting.

In de nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen (december 2020) staan behandelingen genoemd, die nog niet voldoende wetenschappelijk onderzocht zijn voor specifiek deze klachten. De onbekendheid van behandelaren met deze patiëntendoelgroep en het ontbreken van evidence based behandelingen voor deze klachten en stoornis, kan behandelaren afschrikken om deze doelgroep te behandelen. Er is een groot tekort in Nederland aan behandelaren met behandelexpertise op dit gebied. Wachtlijsten voor behandeling van deze klachten zijn lang.

Vandaar ben ik blij dat deze kennishiaat en onderzoeksvraag op de P3NL-Kennisagenda staat: ik hoop dat het onder de aandacht brengen en bespreken van deze kennishiaat binnen jouw GGZ-instelling of psychologenpraktijk, stimuleert tot het opzetten van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen voor deze doelgroep.

Heb je een vraag aan René Selker of wil je delen welke behandeling bij dissociatieve stoornissen jij toepast? Deel het op LinkedIn.