Leesbaarheid:

Marnix Loer

GZ-psycholoog kind & jeugd bij KOOS Utrecht


Welke behandeling werkt voor wie?De kennisagenda geeft een aantal belangrijke kennishiaten weer om de komende tijd nader onderzoek naar te doen. Welke behandeling werkt voor wie (en zouden we dit met behulp van big data kunnen onderzoeken)? Wat zijn nu precies werkzame elementen in de behandeling en hoe kunnen we die slimmer inzetten? Welke rol kunnen POH-GGZ's en het sociale domein hebben om de druk op de GGZ te verminderen? Met dergelijke vragen durven we op een andere manier onderzoek te gaan doen, en kunnen we ook het belang van preventie meer gaan benadrukken. De kennisagenda is dus een begin om buiten de kaders te gaan denken, daarmee een stapje terug te doen om het grote geheel te zien en te bekijken wat er anders kans vóórdat iemand met de GGZ in aanraking komt.

Heb je een idee voor onderzoek of een vraag aan Marnix? Deel het op LinkedIn.